Arrangement
18.10.2019, 17:46

Truckførerkurs t.o.m. 10 tonn
Drammen
ID: 15
Status: Allerede påmeldt
Start: 21.10.2019, 16:00
Påmeldingsfrist: 19.10.2019, 12:00
Sted: Drammen
Maksimum antall deltakere.: 12
Bestillinger: 1
Tilgjengelig: 11
Avgifter: Kr 3500

Opplært person skal:

1. Kunne redegjøre for ulike typer ulykker som kan inntre ved feil bruk av truck,
ansvarsforhold, årsakssammenheng og hvordan disse kan forebygges. 

2. Kunne forklare grunnprinsippene for truckens konstruksjon og virkemåte, samt
krav til kontroll og viktigheten av vedlikehold. 

3. Kunne forklare riktig bruk, samt faremomenter ved truckkjøring.

4. Kjenne til de forskjellige trucktyper og angi deres bruksområde.

5. Kjenne til motvekts-, støttebentruckens og sidelasterens stabilitet under                
forskjellige kjøreforhold og ved godshåndtering.                           

6. Forklare hva som menes med løftekapasitet, lastens tyngdepunktavstand, og
løftehøyde.

7. Kjenne til at truckens løftekapasitet og stabilitet forandres ved bruk av
tilleggsutstyr.

8.  Forstå truckens merking/skilt, lastdiagrammer, avlesning av diagrammet ved
lastens forskjellige tyngdepunktsavstander og løftehøyder. 

9.  Kjenne til de forskjellige typer lastbærere 

10.  Kunne gjøre rede for framgangsmåten ved stabling og nedtagning av last 

11.  Kjenne til riktig håndtering av pakker, ruller, langgods og containere

12.  Kunne gjøre rede for lasting og lossing av biler, jernbanevogner, containere        
m.v.

13.  Kjenne til fremgangsmåten ved sleping av vogner

14. Kunne gjøre rede for betydningen av godshåndteringssymboler

15.Kjenne til sikkerhetsrutiner og faremomenter ved fylling av drivstoff og lading

Les hele forskriften hos SGS


Truckførerkurs t.o.m. 10 tonn
Drammen
ID: 16
Status: Ledig
Start: 04.11.2019, 09:00
Påmeldingsfrist: 02.11.2019, 12:00
Sted: Drammen
Maksimum antall deltakere.: 12
Bestillinger: 0
Tilgjengelig: 12
Avgifter: Kr 3500

Opplært person skal:

1. Kunne redegjøre for ulike typer ulykker som kan inntre ved feil bruk av truck,
ansvarsforhold, årsakssammenheng og hvordan disse kan forebygges. 

2. Kunne forklare grunnprinsippene for truckens konstruksjon og virkemåte, samt
krav til kontroll og viktigheten av vedlikehold. 

3. Kunne forklare riktig bruk, samt faremomenter ved truckkjøring.

4. Kjenne til de forskjellige trucktyper og angi deres bruksområde.

5. Kjenne til motvekts-, støttebentruckens og sidelasterens stabilitet under                
forskjellige kjøreforhold og ved godshåndtering.                           

6. Forklare hva som menes med løftekapasitet, lastens tyngdepunktavstand, og
løftehøyde.

7. Kjenne til at truckens løftekapasitet og stabilitet forandres ved bruk av
tilleggsutstyr.

8.  Forstå truckens merking/skilt, lastdiagrammer, avlesning av diagrammet ved
lastens forskjellige tyngdepunktsavstander og løftehøyder. 

9.  Kjenne til de forskjellige typer lastbærere 

10.  Kunne gjøre rede for framgangsmåten ved stabling og nedtagning av last 

11.  Kjenne til riktig håndtering av pakker, ruller, langgods og containere

12.  Kunne gjøre rede for lasting og lossing av biler, jernbanevogner, containere        
m.v.

13.  Kjenne til fremgangsmåten ved sleping av vogner

14. Kunne gjøre rede for betydningen av godshåndteringssymboler

15.Kjenne til sikkerhetsrutiner og faremomenter ved fylling av drivstoff og lading

Les hele forskriften hos SGS


Traverskran G4
Porsgrunn
ID: 46
Status: Ledig
Start: 11.11.2019, 08:00
Påmeldingsfrist: 10.11.2019, 12:00
Sted: Porsgrunn
Maksimum antall deltakere.: 12
Bestillinger: 0
Tilgjengelig: 12

HOVEDMÅL:  
Målsettingen med opplæringen er at den som gis opplæring tilegner seg
grunnleggende teoretiske kunnskaper om sikker bruk av traverskraner, slik at ulykker
ved bruk unngås.

DELMÅL:
Opplært person skal:

1. Kunne redegjøre for ulike typer ulykker som kan inntre ved feil bruk av
traverskraner, ansvarsforhold, årsakssammenheng og hvordan disse kan
forebygges. 

2. Kunne forklare hvordan de vanligste typer traverskraner er konstruert og
montert.

3. Kunne forklare grunnprinsippene for kranas elektriske anlegg, og hvordan det
elektriske anlegget skal vedlikeholdes. 

4. Kunne forklare riktig og sikker betjening, samt kjenne til faremomenter ved
tablå- og radiostyrte traverskraner.

5. Kunne forklare funksjon og virkemåte for sikkerhetsbryter som er montert på
traverskraner.

6. Kunne forklare funksjon og virkemåte antikollisjonssystemer for traverskraner.

7. Kunne redegjøre for hvilke belastninger traverskraner er konstruert for.

8. Kunne redegjøre for spesielle sikkerhetsregler før-, under og etter bruk av
traverskraner.

9. Kunne forklare viktige kontroll og vedlikeholdspunkter for traverskraner.

10. Kjenne til hvilke forholdsregler som må tas i forbindelse med vedlikehold og
kontroll av kraner mht. strømfremføringer.

11. Kunne redegjøre for regler vedr. kontroll av bro- og traverskraner, hvordan
dette prinsipielt gjøres, og hvilken dokumentasjon som skal forefinnes før
kraner tas i bruk.

12. Kjenne til hvilke lover, forskrifter  og standarder som gjelder vedr.
konstruksjon, montering og bruk av traverskraner.

Les hele opplæringsplanen hos SGS

 

Innledning

Kurset er modulbasert og passer også for de som har tatt stroppekurs (G11) tidligere.  Kurset følger forskriftene for sertifisert opplæring.

 

Kursinnhold

· Fellesteori for kran, truck og anleggsmaskin (modul 1.1)

· Løfteredskaper/ stropping (modul 2.3/G11)

· G4: Bro/traverskran - Teori (modul 2.7)

Opplæringen skal gi elevene god innsikt i håndtering og prinsippene for maskinenes konstruksjon og virkemåte, vedlikehold og bruk, slik at uhell og ulykker i forbindelse med bruk unngås.

 

Dokumentasjon

Etter gjennomført kurs, bestått teoriprøve, praktisk bruk (modul 3.7), mengdetrening (modul 4.7) og bestått praktisk prøve sendes dokumentasjonen til SFS som utsteder Kranførerbevis (Kompetansebevis).

Innledning

Kurset er modulbasert og passer også for de som har tatt stroppekurs (G11) tidligere.  Kurset følger forskriftene for sertifisert opplæring.

 

Kursinnhold

· Fellesteori for kran, truck og anleggsmaskin (modul 1.1)

· Løfteredskaper/ stropping (modul 2.3/G11)

· G4: Bro/traverskran - Teori (modul 2.7)

Opplæringen skal gi elevene god innsikt i håndtering og prinsippene for maskinenes konstruksjon og virkemåte, vedlikehold og bruk, slik at uhell og ulykker i forbindelse med bruk unngås.

 

Målgruppe

Målgruppen er personer over 18 år med behov for å kunne betjene bro- og traverskran på fast eller tilfeldig basis. Målsettingen med kurset er å gi deltakeren en god grunnopplæring i sikker bruk av bro/traverskrankraner og løfteredskaper.

 

Dokumentasjon

Etter gjennomført kurs, bestått teoriprøve, praktisk bruk (modul 3.7), mengdetrening (modul 4.7) og bestått praktisk prøve sendes dokumentasjonen til SFS som utsteder Kranførerbevis (Kompetansebevis).


Truckførerkurs t.o.m. 10 tonn
Drammen
ID: 17
Status: Ledig
Start: 18.11.2019, 16:00
Påmeldingsfrist: 18.11.2019, 12:00
Sted: Drammen
Maksimum antall deltakere.: 12
Bestillinger: 0
Tilgjengelig: 12
Avgifter: Kr 3500

Opplært person skal:

1. Kunne redegjøre for ulike typer ulykker som kan inntre ved feil bruk av truck,
ansvarsforhold, årsakssammenheng og hvordan disse kan forebygges. 

2. Kunne forklare grunnprinsippene for truckens konstruksjon og virkemåte, samt
krav til kontroll og viktigheten av vedlikehold. 

3. Kunne forklare riktig bruk, samt faremomenter ved truckkjøring.

4. Kjenne til de forskjellige trucktyper og angi deres bruksområde.

5. Kjenne til motvekts-, støttebentruckens og sidelasterens stabilitet under                
forskjellige kjøreforhold og ved godshåndtering.                           

6. Forklare hva som menes med løftekapasitet, lastens tyngdepunktavstand, og
løftehøyde.

7. Kjenne til at truckens løftekapasitet og stabilitet forandres ved bruk av
tilleggsutstyr.

8.  Forstå truckens merking/skilt, lastdiagrammer, avlesning av diagrammet ved
lastens forskjellige tyngdepunktsavstander og løftehøyder. 

9.  Kjenne til de forskjellige typer lastbærere 

10.  Kunne gjøre rede for framgangsmåten ved stabling og nedtagning av last 

11.  Kjenne til riktig håndtering av pakker, ruller, langgods og containere

12.  Kunne gjøre rede for lasting og lossing av biler, jernbanevogner, containere        
m.v.

13.  Kjenne til fremgangsmåten ved sleping av vogner

14. Kunne gjøre rede for betydningen av godshåndteringssymboler

15.Kjenne til sikkerhetsrutiner og faremomenter ved fylling av drivstoff og lading

Les hele forskriften hos SGS


Truckførerkurs t.o.m. 10 tonn
Drammen
ID: 18
Status: Ledig
Start: 02.12.2019, 09:00
Påmeldingsfrist: 30.11.2019, 12:00
Sted: Drammen
Maksimum antall deltakere.: 12
Bestillinger: 0
Tilgjengelig: 12
Avgifter: Kr 3500

Opplært person skal:

1. Kunne redegjøre for ulike typer ulykker som kan inntre ved feil bruk av truck,
ansvarsforhold, årsakssammenheng og hvordan disse kan forebygges. 

2. Kunne forklare grunnprinsippene for truckens konstruksjon og virkemåte, samt
krav til kontroll og viktigheten av vedlikehold. 

3. Kunne forklare riktig bruk, samt faremomenter ved truckkjøring.

4. Kjenne til de forskjellige trucktyper og angi deres bruksområde.

5. Kjenne til motvekts-, støttebentruckens og sidelasterens stabilitet under                
forskjellige kjøreforhold og ved godshåndtering.                           

6. Forklare hva som menes med løftekapasitet, lastens tyngdepunktavstand, og
løftehøyde.

7. Kjenne til at truckens løftekapasitet og stabilitet forandres ved bruk av
tilleggsutstyr.

8.  Forstå truckens merking/skilt, lastdiagrammer, avlesning av diagrammet ved
lastens forskjellige tyngdepunktsavstander og løftehøyder. 

9.  Kjenne til de forskjellige typer lastbærere 

10.  Kunne gjøre rede for framgangsmåten ved stabling og nedtagning av last 

11.  Kjenne til riktig håndtering av pakker, ruller, langgods og containere

12.  Kunne gjøre rede for lasting og lossing av biler, jernbanevogner, containere        
m.v.

13.  Kjenne til fremgangsmåten ved sleping av vogner

14. Kunne gjøre rede for betydningen av godshåndteringssymboler

15.Kjenne til sikkerhetsrutiner og faremomenter ved fylling av drivstoff og lading

Les hele forskriften hos SGS


Truckførerkurs t.o.m. 10 tonn
Drammen
ID: 19
Status: Ledig
Start: 16.12.2019, 16:00
Påmeldingsfrist: 16.12.2019, 12:00
Sted: Drammen
Maksimum antall deltakere.: 12
Bestillinger: 0
Tilgjengelig: 12
Avgifter: Kr 3500

Opplært person skal:

1. Kunne redegjøre for ulike typer ulykker som kan inntre ved feil bruk av truck,
ansvarsforhold, årsakssammenheng og hvordan disse kan forebygges. 

2. Kunne forklare grunnprinsippene for truckens konstruksjon og virkemåte, samt
krav til kontroll og viktigheten av vedlikehold. 

3. Kunne forklare riktig bruk, samt faremomenter ved truckkjøring.

4. Kjenne til de forskjellige trucktyper og angi deres bruksområde.

5. Kjenne til motvekts-, støttebentruckens og sidelasterens stabilitet under                
forskjellige kjøreforhold og ved godshåndtering.                           

6. Forklare hva som menes med løftekapasitet, lastens tyngdepunktavstand, og
løftehøyde.

7. Kjenne til at truckens løftekapasitet og stabilitet forandres ved bruk av
tilleggsutstyr.

8.  Forstå truckens merking/skilt, lastdiagrammer, avlesning av diagrammet ved
lastens forskjellige tyngdepunktsavstander og løftehøyder. 

9.  Kjenne til de forskjellige typer lastbærere 

10.  Kunne gjøre rede for framgangsmåten ved stabling og nedtagning av last 

11.  Kjenne til riktig håndtering av pakker, ruller, langgods og containere

12.  Kunne gjøre rede for lasting og lossing av biler, jernbanevogner, containere        
m.v.

13.  Kjenne til fremgangsmåten ved sleping av vogner

14. Kunne gjøre rede for betydningen av godshåndteringssymboler

15.Kjenne til sikkerhetsrutiner og faremomenter ved fylling av drivstoff og lading

Les hele forskriften hos SGS