Team Truckservice AS

Vår opplæring gir deg den beste kunnskap

  • Forstørr
  • Standard skriftstørrelse
  • Forminsk

Sertifisert sikkerhetsopplæring på traverskran

E-post Skriv ut

HOVEDMÅL:  
Målsettingen med opplæringen er at den som gis opplæring tilegner seg
grunnleggende teoretiske kunnskaper om sikker bruk av traverskraner, slik at ulykker
ved bruk unngås.
 
DELMÅL:
Opplært person skal:
 
1. Kunne redegjøre for ulike typer ulykker som kan inntre ved feil bruk av
traverskraner, ansvarsforhold, årsakssammenheng og hvordan disse kan
forebygges. 
 
2. Kunne forklare hvordan de vanligste typer traverskraner er konstruert og
montert.
 
3. Kunne forklare grunnprinsippene for kranas elektriske anlegg, og hvordan det
elektriske anlegget skal vedlikeholdes. 
 
4. Kunne forklare riktig og sikker betjening, samt kjenne til faremomenter ved
tablå- og radiostyrte traverskraner.
 
5. Kunne forklare funksjon og virkemåte for sikkerhetsbryter som er montert på
traverskraner.
 
6. Kunne forklare funksjon og virkemåte antikollisjonssystemer for traverskraner.
 
7. Kunne redegjøre for hvilke belastninger traverskraner er konstruert for.
 
8. Kunne redegjøre for spesielle sikkerhetsregler før-, under og etter bruk av
traverskraner.
 
9. Kunne forklare viktige kontroll og vedlikeholdspunkter for traverskraner.
 
10. Kjenne til hvilke forholdsregler som må tas i forbindelse med vedlikehold og
kontroll av kraner mht. strømfremføringer.
 
11. Kunne redegjøre for regler vedr. kontroll av bro- og traverskraner, hvordan
dette prinsipielt gjøres, og hvilken dokumentasjon som skal forefinnes før
kraner tas i bruk.
 
12. Kjenne til hvilke lover, forskrifter  og standarder som gjelder vedr.
konstruksjon, montering og bruk av traverskraner.

Les hele opplæringsplanen hos SGS