Team Truckservice AS

Vår opplæring gir deg den beste kunnskap

  • Forstørr
  • Standard skriftstørrelse
  • Forminsk

Arbeidsvarsling Kurs 1

E-post Skriv ut

 

LEDE, VARSLE OG REGULERE TRAFIKKEN

 

For at sikkerheten til både vegarbeidere og trafikanter skal ivaretas under vegarbeider, er det behov et godt system for arbeidsvarsling. Dette innebærer bruk av trafikkteknisk utstyr for å lede, varsle- og regulere trafikken. Alle som utfører vegarbeid plikter å ha gjennomført arbeidsvarsling kurs 1.

 

ARBEIDSVARSLING KURS 1 NORSK

Pris

 

Kr. 2.500,-

 

 

 

Inkluderer kursmateriale, N301, lunsj og kompetansebevis. Kompetansebeviset er gyldig i fem år fra utstedelsesdato.

Innhold

 

For de som skal utføre arbeid jevnlig på veg, og som har ansvar for stedet der arbeidet finner sted.

Ansatt eller leid inn i en bedrift.

Arbeider der det kreves godkjent arbeidsvarslingsplan.

 

Arbeidsvarsling øker sikkerheten på vegen

 

Formålet med dette kurset er å øke sikkerheten til vegarbeidere og trafikanter, samtidig som trafikken skal avvikles med minst mulig forsinkelser. For vegarbeiderne utgjør trafikken en fare ved at de kan bli påkjørt under utførelse av arbeidet. Deres sikkerhet ivaretas gjennom god skilting, oppmerking og signaler. I tillegg benyttes ulike typer sikringer som rekkverk og gjerder. Disse hindrer at kjøretøy eller personer uaktsomt kan komme inn på arbeidsområdet.

 

For trafikantene kan vegarbeid medføre uforutsette hindringer i kjørebanen. Omlegging av veg eller kjørefelt er typiske forstyrrelser som kan oppstå under vegarbeid. Sikkerheten for kjørende ivaretas blant annet ved god informering tilpasset den aktuelle situasjonen, samt at de ledes på en sikker måte forbi arbeidsstedet. I tillegg vil skilting om riktig fartsnivå, kjøretøyplassering og vikepliktforhold være viktig. Mer informasjon om krav og retningslinjer til varsling og sikring ved vegarbeid, finner du på Vegvesenet sine nettsider.

Krav om kompetansebevis