Team Truckservice AS

Vår opplæring gir deg den beste kunnskap

  • Forstørr
  • Standard skriftstørrelse
  • Forminsk

Dokumentert opplæring i bruk av arbeidsutstyr (småverktøy)

E-post Skriv ut

 Arbeidsgiver skal sørge for at det blir gitt nødvendig informasjon om sikker bruk av det arbeidsutstyr som arbeidstakerne settes til å arbeide med.

       Arbeidsgiveren skal særlig sørge for at arbeidstakerne får informasjon om:

a) bruken av arbeidsutstyr 
b) farer ved uregelmessigheter som kan oppstå 
c) de forholdsregler som må tas på bakgrunn av erfaringer med bruk av arbeidsutstyret. 

Arbeidstakerne skal gjøres kjent med:

a) farer de er utsatt for ved bruk av arbeidsutstyret 
b) farer med årsak i arbeidsutstyr i nærheten 
c) farer som skyldes endring av arbeidsutstyr i nærheten. 

       Informasjon og instruks skal være forståelig for de berørte arbeidstakere.

Les mer hos Lovdata