Team Truckservice AS

Vår opplæring gir deg den beste kunnskap

  • Forstørr
  • Standard skriftstørrelse
  • Forminsk

Dokumentert sikkerhetsopplæring personløfter (lift)

E-post Skriv ut

Det er krav til dokumentert sikkerhetsopplæring for bruk av arbeidsutstyr for løft av personer. Samme krav gjelder for bruk av ikke-godkjent utstyr, dersom dispensasjon er innvilget. Personer som løftes skal også sikres ved at nødvendig informasjon og opplæring er gitt.

Les mer hos Arbeidstilsynet