Team Truckservice AS

Vår opplæring gir deg den beste kunnskap

  • Forstørr
  • Standard skriftstørrelse
  • Forminsk

Tileggsmodul Teleskopbomtruck C1-C2

E-post Skriv ut

HOVEDMÅL:  
Målsettingen med opplæringen er at den som får opplæring tilegner seg tilstrekkelige
kunnskaper om teoretisk og praktisk sikker bruk av teleskoptruck, slik at ulykker ved
oppstilling og bruk unngås. 
 
DELMÅL:
Opplært person skal:
1.  Kunne redegjøre for ulike typer ulykker som kan inntre ved feil bruk av teleskoptruck,
ansvarsforhold, årsakssammenheng og hvordan disse ulykkene kan forebygges.
 
2.  Kunne forklare grunnprinsippene for teleskoptruckens konstruksjon og virkemåte,
samt nødprosedyrer, krav til kontroll og viktigheten av vedlikehold.
 
3.  Kjenne til viktige sikkerhetspunkter på teleskoptruck før, under og etter bruk. 
 
4.  Kunne forklare riktig bruk, samt faremomenter ved bruk og feilbruk.
 
5.  Kjenne til mangfoldet av teleskoptrucker og tilleggsutstyr innenfor klasse C1 og C2,
og kunne angi deres bruksområde.
 
6.  Kjenne til teleskoptruckens stabilitet under forskjellige kjøreforhold og ved oppstilling
og bruk.                           
 
7.  Forklare hva som menes med løftekapasitet, belastningens påvirkning på stabilitet,
løftehøyde og arbeidshøyde.
 
8.  Kjenne til hvordan teleskoptruckens løftekapasitet og stabilitet forandrer seg ved bruk
av teleskopbom med tilleggsutstyr.
 
9.  Forstå teleskoptruckens merking/skilt, lastdiagrammer, avlesning av diagrammet ved
belastningens forskjellige plasseringer og arbeidshøyder.

Les hele opplæringsplanen hos SGS